Bax Music gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om door te voldoen aan de AVG richtlijnen. In deze privacy policy informeren we je graag waarom we jouw persoonsgegevens nodig hebben en wat we hiermee doen. Mocht je na het lezen van deze privacy policy nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op via de contactgegevens onderaan.

Deze privacy policy kan in de loop van de tijd worden aangepast. Wij raden je aan om onze privacy policy regelmatig te raadplegen, zodat je van de aanpassingen op de hoogte bent.

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 26 juli 2018.

Verantwoordelijk

Bax Music B.V. (“bax-shop.nl” en “Rapaat Logistics”), gevestigd aan de Olympiastraat 4, 4462 GG Goes, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy policy.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Bax Music verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  1. Persoonlijke gegevens: naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats
  2. Adresgegevens: straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land
  3. Contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
  4. Identiteitsgegevens: pasfoto
  5. Overige gegevens: opleidingen, vaardigheden, werkervaring, referenties, gedrag

Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je contact hebt of hebt gehad met Bax Music. Deze gegevens krijgen we rechtstreeks van jou wanneer je onze werkenbij website bezoekt, een gesprek hebt met een van de medewerkers of wanneer je contact zoekt met onze HR afdeling.

Doelen en belangen

1. Het beoordelen en registreren van je sollicitatie
Wanneer je geïnteresseerd bent in een specifieke functie of wanneer je graag geïnformeerd wilt worden als een geschikte functie vrijkomt, dan kun je via de werkenbij website van Bax Music je sollicitatie indienen. Om te kunnen beoordelen of je geschikt bent om aan de slag te gaan bij Bax Music, hebben we je persoonsgegevens nodig als naam, telefoonnummer en e-mailadres samen met je persoonsgegevens in je curriculum vitae en je motivatiebrief.

Tijdens de sollicitatieprocedure is het mogelijk dat je een capaciteitstest dient te maken afnemen, zodat beoordeeld kan worden of je de juiste kennis en vaardigheden hebt om de functie te vervullen. Bij het invullen van deze test worden je naam en geboortedatum uitgevraagd, welke samen met de resultaten worden opgeslagen.
Om te kunnen beoordelen of je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de functie, vraagt Bax Music om een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Dit document dien je zelf op te vragen en aan te leveren en bevat je naam, geboortedatum, geboorteplaats, geboorte land en uiteraard je gedrag.

Is je sollicitatie succesvol verlopen? Gefeliciteerd! Al je persoonsgegevens worden bij HR in het personeelsarchief bewaard en het beheer hiervan valt vervolgens onder de privacy policy voor medewerkers.

Wanneer je sollicitatie helaas niet is gelukt, worden je persoonsgegevens uiterlijk 3 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure bewaard. Als je een open sollicitatie hebt ingestuurd, dan zullen je persoonsgegevens voor een periode van maximaal 1 jaar worden opgeslagen in ons bestand.

2. Het delen van vacatures via social media
Wil je graag interessante vacatures delen met anderen? Dan kun je gebruik maken van diverse social media kanalen die openbaar zijn waaronder Facebook, Twitter en Instagram. Alle informatie die je op deze media plaatst, wordt openbaar gemaakt en valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die je deelt. Wij raden je aan om het privacy beleid van deze externe partijen goed door te nemen, zodat je weet hoe je persoonsgegevens worden gebruikt en hoe je je instellingen kunt aanpassen.

3. Het meten van jouw bezoek aan de website
Voor het meten van jouw activiteiten en surfgedrag op de website, maakt Bax Music gebruik van Google Analytics, waarbij jouw ip-adres wordt geanonimiseerd. Bax Music heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgestemd, waarin is opgenomen hoe wordt omgegaan met onze data en niet wordt toegestaan om de resultaten te gebruiken voor andere Google-diensten.

Bewaartermijnen

Bax Music bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wanneer het bewaartermijn is verlopen, worden je persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd voor verdere analytische of rapportage doeleinden.
Mocht je onverhoopt toch willen dat Bax Music niet meer beschikt over deze persoonsgegevens, dan kun je een beroep doen op je recht om je persoonsgegevens te verwijderen – zie paragraaf Recht van betrokkenen.

Delen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je registreert bij Bax Music, worden uitsluitend gedeeld met onze partners wanneer dit noodzakelijk is zoals consultants en IT-dienstverleners. Partijen die toegang krijgen tot je persoonsgegevens, mogen deze alleen gebruiken om een dienst te leveren namens Bax Music. Hiervoor heeft Bax Music een verwerkersovereenkomst met deze partijen afgestemd om te borgen dat zij net zo zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens als dat wij doen.

In bepaalde situaties (verdenking, diefstal, fraude, etc.) zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties, politie en justitie of toezichthouders voor uitvoering van hun taken of onderzoeken.

Je persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden en worden niet gepubliceerd zonder jouw toestemming.

Beveiliging

Bax Music heeft passende technische en organisatorische maatregelen toegepast om je persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Jouw gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden (waar nodig) versleuteld verzonden aan zowel interne als bevoegde externe partijen. Een beperkte groep medewerkers van Bax Music heeft toegang tot jouw persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden, zoals beschreven in deze privacy policy.

Recht van betrokkenen

Volgens de AVG heb je recht om je geregistreerde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kun je een schriftelijk verzoek richten aan sollicitaties@bax-shop.nl of aan Bax Music, Olympiastraat 4, 4462 GG Goes o.v.v. AVG HR.

Bax Music neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die gevolgen voor je kunnen hebben.

Bax Music wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder van de AVG.

Contact

Heb je specifieke vragen over deze privacy policy of over je rechten? Neem dan contact met ons op via avg@bax-shop.nl. Onze Functionaris Gegevensbescherming kun je bereiken via ditzelfde e-mailadres. Je kunt ook een brief sturen naar Bax Music, Olympiastraat 4, 4462 GG Goes o.v.v. AVG HR.