Bax Music (Bax-shop) is de grootste online muziekwinkel van de Benelux, en de toekomstig grootste muziekwinkel van Europa. Een ambitieuze doelstelling, maar ook een die de medewerkers van Bax Music tot op het bot motiveert. Sinds de oprichting door de broers Jochanan en Nathanael in 2003 is er veel veranderd. Met honderdduizenden pakketten die jaarlijks verstuurd worden en miljoenen unieke bezoekers per jaar is Bax Music marktleider in de Benelux op het gebied van licht, geluid, muziekinstrumenten, produceer- en DJ-gear. En de aanval op Europa is met dependances in Engeland, Frankrijk,  Duitsland, Italië, Spanje en Zweden inmiddels ingezet.

Hobby

Terug naar 2003. Voor de oprichting houden de gebroeders Bax zich bezig met DJ-activiteiten en het verzorgen van drive-in shows, als ze merken dat het voordeliger is de benodigde apparatuur rechtstreeks bij de leveranciers te halen. Wat begonnen was als hobby, nam al snel serieuze vormen aan. De aandacht wordt van drive-in shows en DJ-activiteiten verlegd richting de verkoop van licht- en geluidsapparatuur en op 6 februari 2003 ziet Bax-shop het levenslicht. Aanvankelijk betrekken de broers een ruimte boven een andere winkel in het centrum van Goes, met een oppervlakte van 40 vierkante meter en een opslagplaats van krap 50 m2. Al snel blijkt deze ruimte door de groeiende klantenkring te klein. Amper drie jaar na de oprichting verhuist Bax Music naar een grotere locatie op een industrieterrein in Goes, waar showroom, magazijn en kantoor onderdak vinden.

Groei

Nu zijn die pioniersjaren van Bax Music amper voor te stellen. De showroom is inmiddels verruild voor een muziekpaleis en er is een nieuw magazijn betrokken. Zestien jaar na de oprichting werken zo’n 400 mensen iedere dag, en soms ook nacht, hard om door te blijven groeien. Op jacht dus naar de Europese markt. In 2013 resulteerde dit in de lancering van een Franstalige website, begin 2014 volgde de Duitse website, halverwege 2015 was de release van de website in het Verenigd Koninkrijk en in 2016 zijn hier de Spaanse, Italiaanse en Zweedse website bij gekomen.

Missie en Visie

Muziek is passie en beleving, daar wil Bax Music niet alleen deel van uitmaken, maar ook positief aan bijdragen (We support your stage!). Van producttekst tot deurmat – we maken het bestellen van muziekproducten zo gemakkelijk mogelijk. Het maakt dus niet uit door wie de klant geholpen wordt en op welk moment. Medewerker X of Y, ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat, de houding naar onze klant hoort altijd hetzelfde te zijn. Wij bieden meer service, meer support, meer passie, meer beleving en vooral meer muziek. Het is daarom onze missie om muziek voor iedereen toegankelijk te maken. Wij willen het verschil maken in customer service en support. Alles voor de klant, alles om muziek te maken. Wij zijn meer dan een online shop en een fysieke winkel. Bax Music zet alle middelen in om klanten gelukkig te maken!

Kun jij hier volledig achter staan? Dan passen wij – Bax Music en jij – perfect bij elkaar!